Chứng nhận FSC - PEFC

Tư vấn True Source Certified

Tư vấn True Source Certified

Phương Nam Cert tư vấn xây dựng hệ thống chứng nhận True Source dành cho mật ong theo chuỗi cung ứng mật nhanh nhất, chất lượng và tinh thần trách nhiệm. 

Chứng nhận tiêu chuẩn PEFC CoC

Chứng nhận tiêu chuẩn PEFC CoC

Tiêu chuẩn PEFC CoC là tiêu chuẩn dành cho các sản phẩm từ rừng như gỗ, giấy có chứng nhận theo chuỗi hành trình sản phẩm 

Chứng nhận tiêu chuẩn FSC CoC

Chứng nhận tiêu chuẩn FSC CoC

Tiêu chuẩn FSC CoC là tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm chứng nhận dành cho các sản phẩm xuất phát từ rừng như gỗ, giấy, cao su, ngũ cốc,... có giá trị 5 năm và được chứng nhận bởi các tổ chức do FSC giao quyền.