Trách nhiệm xã hội

Đánh giá tiêu chuẩn khí nhà kính

Đánh giá tiêu chuẩn khí nhà kính

Đánh giá chứng nhận ISO 14064 - tiêu chuẩn khí nhà kính 

Chứng nhận tuyên bố Tái chế RCS

Chứng nhận tuyên bố Tái chế RCS

RCS là tuyên bố tái chế được chứng nhận cho chuỗi hành trình sản phẩm ngành may có sử dụng nguyên liệu tái chế. 

Tư vấn Walmart

Tư vấn Walmart

Walmart là tiêu chuẩn mà khách hàng phải đánh giá liên quan tới 3 lĩnh vực phải tuân thủ : Walmart responsible Sourcing (Nguồn cung ứng trách nhiệm xã hội), Factory Capability  Capacity Audit (FCCA-chất lượng) và Supply Chain Security (SCS).

Đào tạo chứng nhận Tái chế toàn cầu-GRS

Đào tạo chứng nhận Tái chế toàn cầu-GRS

GRS (Global Recycle Standard ) là tiêu chuẩn tái chế toàn cầu áp dụng cho các sản phẩm có thể tái chế. Việc có được chứng nhận GRS thì doanh nghiệp có thể chứng nhận cho lô hàng và dán nhãn GRS lên hàng hóa của mình. 

Tư vấn WCA

Tư vấn WCA

WCA (WORKPLACE CONDITIONS ASSESSMENT) là tiêu chuẩn cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi kinh doanh, được đánh giá theo các yêu cầu của WCA nhằm cải thiện điều kiện làm việc người lao động.

Đánh giá tiêu chuẩn The Home DEPOT

Đánh giá tiêu chuẩn The Home DEPOT

Đánh giá tiêu chuẩn The Home Depot theo checklist đánh giá các yêu cầu về QSA, RESA và CTPAT tại thời điểm đánh giá theo hiện trạng nhà máy.

Đánh giá tiêu chuẩn COSTCO

Đánh giá tiêu chuẩn COSTCO

COSTO là chuỗi siêu thị lớn có các yêu cầu về GMP, CSR và CTPAT. Nhà máy muốn đáp ứng tiêu chuẩn của COSTO phải xây dựng hệ thống đáp ứng các yêu cầu này

Tư vấn ECOVADIS

Tư vấn ECOVADIS

ECOVADIS là tiêu chuẩn đánh giá nhà máy online dựa trên các bằng chứng mà nhà máy upload lên hệ thống ECOVADIS

Đánh giá chứng nhận WRAP

Đánh giá chứng nhận WRAP

Tiêu chuẩn WRAP thuộc tiêu chuẩn cho hàng hóa xuất khẩu vào nước Mỹ đáp ứng 2 tiêu chí : Trách nhiệm xã hội và An ninh chống khủng bố được đánh giá chứng nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu lực 6 tháng, 1 năm và 2 năm. 

Đánh giá SEDEX SMETA

Đánh giá SEDEX SMETA

Sedex SMETA là tiêu chuẩn của hầu hết các khách hàng của khắp các Châu lục, với sự tham gia dễ dàng và đánh giá không xếp loại làm cho các đối tác chấp nhận kết quả nhanh hơn. 

Đánh giá AMFORI BSCI

Đánh giá AMFORI BSCI

Amfori-BSCI là tiêu chuẩn toàn cầu về trách nhiệm xã hội do FTA sáng lập ra, vì thế các tổ chức muốn bán hàng vào các nước thuộc hiệp hội FTA phải tuân thủ tiêu chuẩn này