» » Tin tức tổng hợp

Tin tức tổng hợp

Cách Thực Hiện 5S Trong Sản Xuất

Cách Thực Hiện 5S Trong Sản Xuất

Ngành sản xuất giúp tạo ra sản phẩm có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của quốc gia và toàn thế giới nói chung. Do quá trình sản xuất đòi hỏi nhiều khâu và quy trình khác nhau tùy mỗi ngành. Chính vì thế việc áp dụng các hệ thống quản lý hoạt động sản xuất tiên tiến như 5S đang là một xu thế tất yếu được các doanh nghiệp sản xuất thế giới áp dụng.