» » Lịch đào tạo HACCP

Lịch đào tạo HACCP

Thông báo lịch đào tạo HACCP 2020 

Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học khác : 

- Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Khóa đào tạo năng lực QA-QC

Nội dung Khóa học đào tạo nhận thức HACCP 

Thời gian đào tạo : 2 ngày (16 h đào tạo và thực hành) 

Đối tượng tham gia: Sinh viên đã học qua các môn cơ bản (hóa sinh, vi sinh, các quá trình cơ bản), Người đi làm,...

Kiến thức : Người học hiểu rõ từng điều khoản của tiêu chuẩn HACCP 2020.

Kỹ năng: Áp dụng xây dựng kế hoạch HACCP cho Nhà máy thực phẩm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi,...

Buổi 1 (4h)

Kiến thức

Thuật ngữ và định nghĩa

Điều kiện tiên quyết.

Hướng dẫn xây dựng GMP và SSOP - PRP.

Kỹ năng

Nắm được các thuật ngữ quan trọng

Biết cách xây dựng các hồ sơ PRP, GMP.

Buổi 2 (4h)

Kiến thức

Giới thiệu 12 bước làm HACCP

Thực hành thiết lập hồ sơ cho bước 1-5 cho 1 quy trình sản xuất cụ thể (học viên tự chọn)

Giới thiệu 7 nguyên tắc của HACCP (bước 6-12)

Phân tích CP và thiết lập CCP
Thực hành thiết lập CCP cho 1 quy trình sản xuất cụ thể

Xây dựng kế hoạch HACCP

Thực hành xây dựng kế hoạch HACCP cho các CCP đã thiết lập

Hướng dẫn thẩm tra xác nhận

Kỹ năng

Xây dựng được kế hoạch HACCP theo 12 bước, nắm vững được các CCP cho sản phẩm đã chọn

Xây dựng được CCP cho sản phẩm đã chọn

Biết các hạng mục thẩm tra, cách tìm bằng chứng thẩm tra

Buổi 3(4h)

Kiến thức

Hướng dẫn viết các quy trình liên quan đến HACCP

    • Truy suất nguồn gốc
    • Thu hồi sản phẩm
    • Kiểm soát tài liệu, hồ sơ

Kỹ năng

Biết xây dựng qúa trình và quy trình cần thiết cho hệ thống HACCP  

Buổi 4 (4h)

Kiến thức

Rà soát lại toàn bộ yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP dựa trên 1 tài liệu được biên soạn sẵn theo các yêu cầu của tiêu chuẩn

Làm bài kiểm tra online

Kỹ năng

Năm vững được tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP.

Có thể áp dụng vào công việc thực tế sau này

Đề cương và tài liệu: được gửi vào email của học viên. 

Kinh phí : 1 triệu VNĐ/khóa

Đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên : giảm 5%

Đăng ký theo nhóm từ 5 người trở lên : giảm 10%

Liên hệ : Ms Tiên ׀0939163367 ׀ sales@phuongnamcert.com 

hoặc điền vào mẫu sau :