» » Khóa đào tạo QA-QC

Khóa đào tạo QA-QC

Thông báo lịch đào tạo QA-QC dành cho cán bộ nhà máy, sinh viên mới ra trường kiếm việc làm,...

Tham khảo thêm các khóa học 

- Khóa đào tạo nhận thức ISO 22000:2018

-Khóa đào tạo nhận thức HACCP

Nội dung đào tạo năng lực QA-QC 

Thời gian đào tạo : 2 ngày – Ngày 1&8/10/2021

Đối tượng tham gia: Sinh viên, Người đi làm,...

Kiến thức : nắm vững được các kỹ năng thực hiện công việc của QC, QA.

Kỹ năng: Xử lý tình huống về chất lượng, an toàn thực phẩm, cải tiến hoạt động của nhà máy.

NGÀY 1 : TỔNG QUAN VỀ QA QC 

Chức năng, Vai trò QA /QC - Đảm bảo và Kiểm soát Chất lượng trong Doanh nghiệp

Hệ thống tổ chức QA/QC trong Công ty

Quá trình và Kiểm soát quá trình trong hệ thống Quản lý Chất lượng.

 Chu trình PDCA trong phương thức quản lý chất lượng

Hướng dẫn xây dựng quy trình, quá trình

Mô hình quy trình Con rùa

Hướng dẫn xây dựng biểu mẫu, thu thập dữ liệu

Hướng dẫn xây dựng hướng dẫn công việc

Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Hướng dẫn lấy mẫu theo AQL

Ngày 2 : Các công cụ phân tích của QC – QA

Các loại lỗi trong sản xuất : lỗi nghiêm trọng, lỗi nặng, lỗi nhẹ.

Hành động xử lý lỗi.

7 Công cụ của QC, QA

Phiếu kiểm tra (Check sheet)

Biểu đồ Pareto (Pareto charts)

Biểu đồ nhân quả (Fishbone Diagram)

Đồ thị (Graph)

Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

Biểu đồ phân tán (Scatterer Diagram)

Biểu đồ phân tầng (Sobetsu)

Hướng dẫn phân tích xu hướng, đánh giá theo các loại biểu đồ

Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

Làm bài tập kiểm tra kết thúc khóa học ONLINE

Kinh phí : 1 triệu VNĐ/khóa

Đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên : giảm 10%

Đăng ký theo link: Khóa đào tạo QA QC (phuongnamcert.com)

Liên hệ : Ms Tiên ׀0939163367 ׀ sales@phuongnamcert.com