» » Đào tạo Nhận thức HACCP - tháng 09-2021

Đào tạo Nhận thức HACCP - tháng 09-2021

Khóa đào tạo nhận thức về HACCP, 2020 đã thành công hơn mong đợi của học viên.

khoa-dao-tao-HACCPNgày 4&5 tháng 9 năm 2021, Công ty Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam đã mở lớp HACCP theo phiên bản năm 2020. Lớp học cung cấp các kiến thức về các thuật ngữ, xây dựng các Chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP. Các học viên được truyền đạt các kiến thức thực tế theo từng chương và các yêu cầu cụ thể của từng điều khoản. Các điều khoản cụ thể của HACCP

khoa-dao-tao-haccpCHƯƠNG I: THỰC HÀNH VỆ SINH TỐT (GHP)

 • Phần 1: Giới Thiệu Và Kiểm Soát Các Mối Nguy Thực Phẩm
 • Phần 2: Sản Xuất Sơ Cấp
 • Phần 3: Thiết Lập - Thiết Kế Cơ Sơ Vật Chất Và Thiết Bị
 • Phần 4: Sự Đào Tạo Và Năng Lực
 • Phần 5: Thiết Lập Bảo Dưỡng, Làm Sạch Và Khử Trùng, Kiểm Soát Dịch Hại
 • Phần 6: Vệ Sinh Cá Nhân
 • Phần 7: Kiểm Soát Hoạt Động

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN (HACCP)

 • PHẦN 1: CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HỆ THỐNG HACCP
  • NGUYÊN TẮC 1 Tiến hành phân tích mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát
  • NGUYÊN TẮC 2 : Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)
  • NGUYÊN TẮC 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn
  • NGUYÊN TẮC 4: Thiết lập hệ thống giám sát việc kiểm soát các CCP
  • NGUYÊN TẮC 5: Thiết lập các hành động khắc phục cần thực hiện khi việc giám sát cho thấy có sự sai lệch so với các giới hạn tới hạn tại CCP.
  • NGUYÊN TẮC 6: Thẩm định kế hoạch HACCP và sau đó thiết lập các quy trình thẩm tra để xác nhận rằng hệ thống HACCP đang hoạt động đúng dự kiến.
  • NGUYÊN TẮC 7: Thiết lập tài liệu liên quan đến tất cả các quy trình và hồ sơ phù hợp với các nguyên tắc này và việc áp dụng chúng.
 • PHẦN 2: CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỂ ÁP DỤNG HỆ THỐNG HACCP
 • PHẦN 3: ÁP DỤNG KẾ HOẠCH HACCP

 Khóa học tập chung vào các kiến thức và hiện trạng, áp dụng thực tế tại các nhà máy đã áp dụng hệ thống HACCP.

Các học viên rất háo hức tham gia các hoạt động làm các bài tập, trải nghiệm các kiến thức thực tế tại nhà máy chế biến thực phẩm.

 • Kiến thức thực tế được trải qua 10 hoạt động xuyên suốt 2 ngày chia sẻ
 • Kiến thức thực tế tại doanh nghiệp

khoa-dao-tao-haccpQua buổi đào tạo, học viên được kiểm tra kiến thức online và biết được kết quả ngay sau khi nộp bài làm. Học viên được cấp chứng nhận file ngay sau khi hoàn thành khóa học.

 Nếu cần chứng nhận Hệ thống HACCP cho công ty của bạn, vui lòng liên hệ

Công ty Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam (Phương Nam Cert) 

Địa chỉ : 87/9, Đường TA13, KP3, Phường Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT/ZL: 0849 168 789

Email: lienhe@phuongnamcert.com