TIN TỨC & SỰ KIỆN

Lịch đào tạo HACCP, ISO 22000 tích hợp - online tháng 4-2022

Lịch đào tạo HACCP, ISO 22000 tích hợp - online tháng 4-2022

Lịch đào tạo HACCP, ISO 22000:2018 tích hợp cấp chứng nhận - hình thức online - Đăng ký zalo: 0849 16 87 89 


Đào tạo Nhận thức HACCP - tháng 09-2021

Đào tạo Nhận thức HACCP - tháng 09-2021

Khóa đào tạo QA-QC

Khóa đào tạo QA-QC

Lịch đào tạo nhận thức ISO 22000:2018

Lịch đào tạo nhận thức ISO 22000:2018

Lịch đào tạo HACCP

Lịch đào tạo HACCP

Thông báo chia sẻ kiến thức - lần 1

Thông báo chia sẻ kiến thức - lần 1

Khóa học An toàn vệ sinh lao động

Khóa học An toàn vệ sinh lao động

Bộ tiêu chuẩn eti code

Bộ tiêu chuẩn eti code

Cách Thực Hiện 5S Trong Sản Xuất

Cách Thực Hiện 5S Trong Sản Xuất