Tài liệu tiêu chuẩn

Tài liệu C-TPAT

Tài liệu C-TPAT

C-TPAT được chứng nhận theo các tiêu chí tối thiểu, được hướng dẫn tận tình bởi chuyên gia của Phương Nam Cert. 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 áp dụng cho tất cả các quy mô doanh nghiệp, tất cả các loại hình kinh doanh, sản xuất ...nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng. 

HACCP 2020 - Chương 2

HACCP 2020 - Chương 2

HACCP 2020 - Chương 2 

HACCP 2020 - Chương 1

HACCP 2020 - Chương 1

HACCP 2020 - Chương 1 

HACCP 2020 (mở đầu)

HACCP 2020 (mở đầu)

HACCP phiên bản 2020

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng