Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu buổi chia sẻ các tiêu An toàn thực phẩm

Tài liệu buổi chia sẻ các tiêu An toàn thực phẩm

Tài liệu buổi chia sẻ kiến thức các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

MỨC LƯƠNG ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG (LIVING WAGE) SA8000:2014.

MỨC LƯƠNG ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG (LIVING WAGE) SA8000:2014.

Tính toán mức lương tối thiểu trong SA8000 cần phải được hiểu rõ, không đơn giản chỉ là điều tra mức sống. 

So sánh phiên bản HACCP cũ và HACCP mới

So sánh phiên bản HACCP cũ và HACCP mới

HACCP phiên bản mới có những sự khác biệt với phiên bản cũ 

Poster BSCI

Poster BSCI

Khi thực hiện BSCI, Nhà máy phải truyền đạt các nguyên tắc của AMFORI-BSCI đến toàn thể nhân viên, vì vậy việc truyền đạt này phải dán bản poster này trong nhà xưởng, nơi công nhân dễ đọc và nhìn thấy.