Tài liệu buổi chia sẻ các tiêu An toàn thực phẩm

Tài liệu buổi chia sẻ kiến thức các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

dao-tao-QA-QC-HACCPTài liệu buổi chia sẻ kiến thức các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

link tham gia zoom: 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97086719474?pwd=aXNGcmlINytLMTlnVjdzeVc4NXFvdz09

 Meeting ID: 970 8671 9474

Passcode: 191484

Tham gia qua fanpage : Phuong Nam Cert JSC | Facebook

Thời gian: 8h-12h, thứ 7, ngày 21/08/2021 

Rất mong được sự tham gia nhiệt tình của Quý vị.