Poster BSCI

Khi thực hiện BSCI, Nhà máy phải truyền đạt các nguyên tắc của AMFORI-BSCI đến toàn thể nhân viên, vì vậy việc truyền đạt này phải dán bản poster này trong nhà xưởng, nơi công nhân dễ đọc và nhìn thấy. 

Quý khách có nhu cầu tư vấn, đào tạo cập nhật, đánh giá thử, đánh giá chính thức, xin điền thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại: