TÀI LIỆU

Tài liệu C-TPAT

Tài liệu C-TPAT

C-TPAT được chứng nhận theo các tiêu chí tối thiểu, được hướng dẫn tận tình bởi chuyên gia của Phương Nam Cert. 

Tài liệu buổi chia sẻ các tiêu An toàn thực phẩm

Tài liệu buổi chia sẻ các tiêu An toàn thực phẩm

Tài liệu buổi chia sẻ kiến thức các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

Bài giảng các tính chất lưu biến thực phẩm

Bài giảng các tính chất lưu biến thực phẩm

Bài giảng vật lý thực phẩm - Chương 2: các tính chất lưu biến của thực phẩm 

Bài giảng các thông số vật lý của thực phẩm

Bài giảng các thông số vật lý của thực phẩm

Bài giảng vật lý thực phẩm - Chương 1: Các tính chất vật lý của thực phẩm 

Quy trình sản xuất alginat

Quy trình sản xuất alginat

Quy trình sản xuất alginat

Bài giảng máy chế biến cà phê

Bài giảng máy chế biến cà phê

Bài giảng máy chế biến cà phê là tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp muốn vận hành đúng các máy trong ngành sản xuất nông sản, cà phê, lúa, gạo, hạt điều...

Bài giảng máy chế biến thực phẩm thủy sản

Bài giảng máy chế biến thực phẩm thủy sản

Bài giảng máy chế biến thực phẩm thủy sản áp dụng cho ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản cho các doanh nghiệp và sinh viên tham khảo

MỨC LƯƠNG ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG (LIVING WAGE) SA8000:2014.

MỨC LƯƠNG ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG (LIVING WAGE) SA8000:2014.

Tính toán mức lương tối thiểu trong SA8000 cần phải được hiểu rõ, không đơn giản chỉ là điều tra mức sống. 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 áp dụng cho tất cả các quy mô doanh nghiệp, tất cả các loại hình kinh doanh, sản xuất ...nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng. 

HACCP 2020 - Chương 2

HACCP 2020 - Chương 2

HACCP 2020 - Chương 2 

HACCP 2020 - Chương 1

HACCP 2020 - Chương 1

HACCP 2020 - Chương 1 

HACCP 2020 (mở đầu)

HACCP 2020 (mở đầu)

HACCP phiên bản 2020

So sánh phiên bản HACCP cũ và HACCP mới

So sánh phiên bản HACCP cũ và HACCP mới

HACCP phiên bản mới có những sự khác biệt với phiên bản cũ 

Poster BSCI

Poster BSCI

Khi thực hiện BSCI, Nhà máy phải truyền đạt các nguyên tắc của AMFORI-BSCI đến toàn thể nhân viên, vì vậy việc truyền đạt này phải dán bản poster này trong nhà xưởng, nơi công nhân dễ đọc và nhìn thấy. 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng