Hợp chuẩn, Hợp quy

Đào tạo-chứng nhận dấu CE

Đào tạo-chứng nhận dấu CE

CE marking là dấu chứng nhận dành cho hàng hóa nhập khẩu vào Châu âu (không phải là thực phẩm) phải tuân thủ có chứng nhận này. 

Hợp chuẩn, Hợp quy cho các ngành

Hợp chuẩn, Hợp quy cho các ngành

Phương Nam Cert tư vấn và tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp về hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm công nghiệp : như ngành thực phẩm, ngành xây dựng, thuốc thú y, ...