Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn :  Phương Nam Cert định hướng phát triển thành công ty đào tạo, huấn luyện và chứng nhận hàng đầu Việt Nam, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo chất lượng các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Doanh nghiệp tại Việt nam, nâng cao cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của Doanh nghiệp tại Việt Nam trên trường quốc tế.

Sứ mệnh : Nâng cao năng lực và giá trị cạnh tranh cho con người và doanh nghiệp !

Giá trị cốt lõi: Trách nhiệm – Chia sẻ - Tận tâm – Uy tín – Cập nhật!

Phương Nam Cert luôn đặt cao tinh thần trách nhiệm với khách hàng, luôn thấu hiểu mong muốn của khách hàng và coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.

Phương Nam Cert  thực hiện chia sẻ mọi kiến thức và tri thức mà tổ chức cho doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ nhân viên và doanh nghiệp trong mọi tình huống, đào tạo năng lực cho công – nhân viên có năng lực phù hợp với yêu cầu của thị trường Việt và thị trường xuất khẩu.

Phương Nam Cert tạo ra môi trường tự học và nâng cao năng lực của nhân viên, chuyên gia “không ngại khó và tự vươn lên, cải tiến hoạt động của mình”!