Chính sách chất lượng

“Tạo nên dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất”

Công ty Phương Nam Cert cam kết

  • Xem xét và cải tiến hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty thường xuyên.
  • Tham khảo ý kiến của khách hàng trước và sau khi triển khai dịch vụ.
  • Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và xem xét mọi vấn đề.
  • Cải tiến năng lực của nhân viên, chuyên gia và đào tạo năng lực cho nhân viên liên tục và cập nhật toàn bộ các kiến thức mới theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu.