Đào tạo huấn luyện

Đào tạo thực hành 5S

Đào tạo thực hành 5S

Hướng dẫn thực hành 5s thực chất, cải tiến doanh nghiệp ngay tức thì, nâng cao ý thức của người lao động 

Huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn lao động

Đào tạo an toàn lao động là trách nhiệm của Các doanh nghiệp theo Luật an toàn vệ sinh lao động quy định