Đào tạo - chứng nhận CTPAT

Đào tạo Chứng nhận TAPA

Đào tạo Chứng nhận TAPA

TAPA được chứng nhận theo các tiêu chí của An ninh hàng hóa trong quá trình vận chuyển hoặc an toàn tại nhà máy 

Đào tạo-chứng nhận CTPAT

Đào tạo-chứng nhận CTPAT

CTPAT là tiêu chuẩn áp dụng cho hàng hóa, con người đi vào nước Mỹ. Quá trình xây dựng đều phải kiểm soát chuỗi cung ứng đi qua các công đoạn từ nhà cung cấp nguyên liệu ban đầu đến nhà vận chuyển cuối cùng.