» Dịch vụ » » Đánh giá SEDEX SMETA

Đánh giá SEDEX SMETA

Sedex SMETA là tiêu chuẩn của hầu hết các khách hàng của khắp các Châu lục, với sự tham gia dễ dàng và đánh giá không xếp loại làm cho các đối tác chấp nhận kết quả nhanh hơn. 

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích hoạt động nhằm định hướng cải tiến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu (https://www.sedex.com/about-us/)

Cho tới nay Sedex là một hiệp hội hợp tác lớn, đã phát triển hơn 27.000 thành viên, 23 lĩnh vực và có mặt ở hơn 150 quốc gia. Lý do mà số lượng thành viên tăng nhanh trong mạng lưới của Sedex là việc đăng ký là thành viên khá dễ dàng và giá thành thấp. Các bước đăng ký Thành viên của Sedex xin tham khảo ( https://www.sedex.com/join-sedex/supplier/).

Khi trở thành thành viên của Sedex, Doanh nghiệp có thể upload và chia sẻ, quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến với các đối tác kinh doanh trong hệ thống này.

Sedex SMETA có 2 phiên bản (Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 để áp dụng)

Sedex SMETA 2 pillar (2 trụ cột) bao gồm

 • Bản ETI Base code : Các tiêu chuẩn nhà máy phải đáp ứng là toàn bộ các yêu cầu trong ETI base code (Ethical trade initiative base code) bao gồm các tiêu chí trong:
  • Lĩnh vực về Lao động (Labour)
  • Lĩnh vực về An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS)
 • Thêm các phần của SMETA
  • Quyền con người thuộc UNGP
  • Hệ thống quản lý và triển khai
  • Tuyển dụng có trách nhiệm
  • Quyền làm việc và việc làm của người nhập cư
  • Các hợp đồng thầu phụ và việc làm tại nhà

Sedex SMETA 4 pillar (4 trụ cột) bao gồm

Các yêu cầu của Sedex SMETA 2 pillar

Cộng thêm 

 • Đánh giá tuân thủ và cải tiến về Môi trường (theo ISO 14000) (assessment of Environment)
 • Tuân thủ về Đạo đức kinh doanh (Business Ethics).
 • Quản lý các Nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.

Các yêu cầu chính của Sedex được thể hiện qua các yêu cầu sau 

0.A Nhân quyền

0.B Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội

1.Tự do lựa chọn việc làm

2.Tự do hội đoàn

3.Sức khỏe và an toàn

4.Lao động trẻ em

5.Công và các phúc lợi

6.Giờ làm

7.Phân biệt đối xử

 

8.Việc làm đều đặn

9.Đối xử không tính người

10.Khác

10.A hợp đồng lao động

10.B2 môi trường 2-pillar

10.B4 môi trường 4 pillar 

10.C Đạo đức kinh doanh

11.Phúc lợi công đồng

Lợi ích khi tham gia SEDEX

 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về tuân thủ trách nhiệm xã hội (trên phương diện toàn cầu).
 • Chia sẻ các dữ liệu đã có và còn hiệu lực cho các khách hàng cùng hệ thống Sedex hoặc khác hệ thống, qua đó giảm bớt các lần đánh giá tuân thủ
 • Cải thiện hệ thống tuân thủ trách nhiệm của nhà máy, công nhân được hưởng lợi và năng suất làm việc tăng lên
 • Hỗ trợ nhà máy tuân thủ toàn bộ yêu cầu Pháp lý, Pháp luật của Việt Nam.

Các bước thực hiện đào tạo và đánh giá tiêu chuẩn Sedex Smeta

Bước 1: Khảo sát hiện trạng nhà máy 

 • Khảo sát hiện trạng nhà máy: Khu vực sản xuất, hệ thống PCCC trên hiện trường, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho chứa khác (hóa chất, rác thải, phụ liệu,..), nhà ăn, nhà vệ sinh, bảo vệ, hệ thống chấm công máy nếu có, phòng y tế, môi trường, rác thải,…
 • Khảo sát chi tiết tài liệu, hồ sơ các bộ phận: Nhân sự, Kế toán, mua hàng và quản lý nhà cung cấp, bán hàng và XNK, PCCC, An toàn và quản lý máy móc thiết bị, công đoàn, hồ sơ môi trường, hồ sơ xây dựng nhà xưởng,…
 • Hướng dẫn chuẩn bị nhân sự và thành lập các Ban chuyên trách:
  • Ban Trách nhiệm xã hội 
  • Ban An toàn sức khỏe
  • Đội An toàn vệ sinh viên
  • Đội PCCC
 • Hướng dẫn đăng ký thành viên Sedex, trả phí thành viên duy trì hàng năm.

Bước 2: Đào tạo nhận thức và diễn giải Smeta 

Khách hàng được trang bị khóa đào tạo nhận thức cho toàn bộ cán bộ, nhân viên phụ trách SMETA nhằm có được các kiến thức và kỹ năng phù hợp để áp dụng và cải tiến hệ thống trách nhiệm xã hội trong nhà máy 

- Nhân viên hiểu biết tất cả các yêu cầu của Sedex SMETA yêu cầu của Luật định, Chế định Việt Nam 

- Nhân viên có kỹ năng thiết lập các tài liệu, hồ sơ, cập nhật theo luật định và chế định của Việt Nam 

- Nhân viên có thể cải tiến hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn về TRách nhiệm xã hội khác như Sedex smeta, SA8000, Wrap,....

- Nhân viên được cấp chứng nhận đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn Sedex Smeta  do Phương Nam Cert cấp.

Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu, chính sách + Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ + Rà soát hồ sơ, hiện trường

- Hướng dẫn nhân viên xây dựng hệ thống tài liệu, biểu mẫu và Các chính sách theo Sedex Smeta

- Giới thiệu bộ tài liệu mẫu quy trình và các chính sách mẫu chính sách, qua đó, Nhân viên thực hiện có thể nhanh chóng hoàn thành bộ tài liệu - phù hợp ngay với yêu cầu của SEMAT và các tiêu chuẩn khác BSCI, SA8000, Wrap,....

- Dựa trên bộ checklist SMETA mà Phương Nam cert xây dựng qua nhiều năm kinh nghiệm, giảm thiếu kinh phí trong quá trình xây dựng, nhanh gọn, dễ hiểu, Chuyên gia sẽ hướng dẫn cụ thể từng tài liệu, từng hồ sơ để Khách hàng có thể hoàn thiện sớm trong thời gian ngắn nhất. 

- Sau khi khách hàng đã áp dụng hồ sơ, Chuyên gia của chúng tôi sẽ đến rà soát tại hiện trường, rà soát lại tài liệu và đưa ra các báo cáo + trao đổi với Lãnh đạo cấp cao về hiện trạng hồ sơ nhằm giải quyết ngay các khó khăn, các vướng mắc còn chưa làm được. Và qua đó, Chúng tôi sẽ kiểm soát tốt tiến độ thực hiện SMETA như đã cam kết với Khách hàng. 

-Quá trình rà soát hiện trạng và hồ sơ SMETA được tiến hành lặp lại nhiều lần cho đến khi hoàn thiện toàn bộ bộ hồ sơ sẵn sàng cho đánh giá.

Bước 4: Đào tạo công nhân và đánh giá thử 

- Theo yêu cầu của SMETA thì việc nhận thức của công nhân về các chính sách, quy trình khiếu nại, nội quy, quy chế ...của Doanh nghiệp, nhà máy đưa ra cần được truyền đạt và sự thấu hiểu của toàn bộ Công nhân viên. Vì thế, Phương Nam cert sẽ hướng dẫn cho Nhà máy đào tạo công nhân, đánh giá kết quả thông qua phỏng vấn lấy mẫu ngẫu nhiên và các hành động đào tạo lại nhằm tuyên truyền cho công nhân hiểu biết các kiến thức và tạo động lực cho họ an tâm, có cảm hứng phát triển cùng doanh nghiệp phát triển đi lên. Việc đào tạo công nhân cần có cách thức và bài giảng đầy đủ, Phương nam cert có bộ keytool đào tạo cho công nhân hiệu quả, các biểu mẫu hướng dẫn phỏng vấn công nhân theo yêu cầu SMETA được giới thiệu cho Khách hàng, điều này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức của Người đào tạo.

- Phương Nam Cert tiến hành rà soát hiện trạng. hồ sơ nội bộ, phỏng vấn công nhân ngẫu nhiên và đưa ra báo cáo đánh giá nội bộ SMETA. Lúc này, Doanh nghiệp sẽ biết được mình đã sẵn sàng đánh giá hay chưa?

Bước 5: Đánh giá SMETA và Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá

- Để tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội, Doanh nghiệp cần thực hiện online trên mạng của Sedex- Tự đánh giá (bản self assessment Questionnaire) trước khi đánh giá chính thức

- Tiến hành đánh giá chính thức : Việc đánh giá SMETA (do bên thứ 3 - là đối tác liên kết của Phương Nam cert) đánh giá và ghi nhận theo thời điểm nên chỉ rà soát hiện trạng, hồ sơ trong thời gian 12 tháng về trước và kết luận đánh giá tại thời điểm đánh giá : xem hiện trạng, hồ sơ, con người của Nhà máy đã phù hợp với các yêu cầu của Sedex Smeta và đưa ra báo cáo đánh giá 

- Trong quá trình đánh giá có các hoạt động : Xem xét hiên trường về HSE (an toàn, sức khỏe, môi trường), truyền đạt Bộ Eticode, truyền đạt CoC; Xem xét hồ sơ và Phỏng vấn công nhân. Việc đánh giá xong, Nhà máy chưa biết được kết quả, Nhà máy biết được các điểm không phù hợp và có xác nhận các điểm này giữa 2 bên vào cuộc họp kết thúc. 

- Sau quá trình đánh giá, Phương Nam cert sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp khắc phục các điểm không phù hợp để hoàn thiện yêu cầu của Khách hàng. 

Các Doanh nghiệp mà Chúng tôi đã triển khai tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội  

Nhóm May mặc :

Công Ty TNHH Haskan Vi Na

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trần Lê Gia

Công Ty TNHH Sunluxe

Công Ty TNHH Quanon

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Sweneo Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Xing Feng

Công Ty TNHH May Mặc Dony

Công Ty TNHH Fannwood

Công Ty TNHH Wan I Leather

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn S.H.F

Nhóm Chế biến Gỗ :

Công ty Đồ gỗ Triệu Phú Lộc

Công Ty TNHH Kim Phong

Công Ty TNHH Eista

Công Ty Cổ Phần Response

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Meubles Demeyere Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành

Công ty Gỗ Phượng Nguyên

Tập đoàn FRAMA Việt Nam

 

Nhóm Thực phẩm – Thủy sản

Công Ty Đại Thành Seafoods

Công Ty TNHH Toàn Thắng

Công Ty Cổ Phần FoodTech

Công Ty Cp XNK Hoàng Hà Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hoa Nhài

Công Ty TNHH MTV Trung Sơn Long An

Công Ty TNHH MTV Trung Sơn Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

Nhóm Gia công cơ khí – Điện tử

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chin Well Fasteners (Việt Nam)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tâm Factory

Công Ty TNHH HCSP

Công Ty TNHH Cơ Khí Mian Lan

Công Ty Year 2000

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Tiến Sumiden Việt Nam

Công ty Minh Dat Precision Mold Corporation (MIDA)

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Con Người (People Link)

Nhà Máy Macfix Tools Viet Nam  

Lý do chọn chúng tôi

 • Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đã hướng dẫn nhiều nhà máy
 • Chúng tôi có mối quan hệ với các đối tác, hỗ trợ nhà máy hoàn thành nhanh các yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Làm việc bài bản, giảng giải dễ hiểu, dễ làm, các tài liệu có mẫu sẵn, chỉ áp dụng theo thực tế tại nhà máy
 • Thời gian làm việc linh động, kế hoạch làm việc rõ ràng, tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp
 • Chúng tôi cam kết với tinh thần trách nhiêm, chia sẻ kiến thức, tận tâm với nghề.
 • Chúng tôi cam kết giảm giá 20% cho Doanh nghiệp làm tiêu chuẩn đầu tiên với chúng tôi. 

Khi Quý vị cần hỗ trợ, hay liên lạc ngay với Chúng tôi

Công ty Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam (Phương Nam Cert) 

Địa chỉ : 87/9, Đường TA13, KP3, Phường Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT/ZL: 0849 168 789 

Email: sales@phuongnamcert.com