» Dịch vụ » » Đánh giá chứng nhận WRAP

Đánh giá chứng nhận WRAP

Tiêu chuẩn WRAP thuộc tiêu chuẩn cho hàng hóa xuất khẩu vào nước Mỹ đáp ứng 2 tiêu chí : Trách nhiệm xã hội và An ninh chống khủng bố được đánh giá chứng nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu lực 6 tháng, 1 năm và 2 năm. 

Chương trình chứng nhận WRAP tự nguyện dành cho các Nhà sản xuất các mặt hàng xuất khẩu hàng hóa vào nước Mỹ như hàng dệt may, hàng nông sản, hàng điện tử,....

Các bước thực hiện chung

NỘP ĐƠN YÊU CẦU: Nhà máy cần nộp đơn yêu cầu và đóng phí đăng ký 1195 đôla Mỹ cho văn phòng WRAP., lệ phí này có giá trị trong vòng 6 tháng, nếu quá thời gian này mà nhà máy không đánh giá thì phải đóng lại. Các đợt đánh giá để tái chứng nhận, Nhà máy cũng phải đóng lệ phí này. 

TỰ ĐÁNH GIÁ: Nhà máy tiến hành tự đánh giá theo mẫu bằng cách hoàn tất sổ tay hướng dẫn của WRAP để xác định xem đã có và duy trì những chính sách, qui trình và thủ tục đạt yêu cầu của chương trình chưa. Sổ hướng dẫn sau khi hoàn tất phải được gửi cho đơn vị chứng nhận độc lập để nhận xét.

Tiến hành xây dựng hệ thống : Hệ thống WRAP gồm 2 vấn đề trên 12 tiêu chí.

1- Hệ thống trách nhiệm xã hội và môi trường 

2- Hệ thống an ninh chống khủng bố 

Bao gồm các yêu cầu sau đây: 

1.Tuân thủ luật 

2.Cấm lao động cưỡng bức

3.Cấm lao động trẻ em

4.Cấm Quấy rối hoặc lạm dụng

5. Trả lương và phúc lợi 

6. Giờ làm việc

7. Cấm phân biệt đối xử

8. An toàn và Sức khỏe

9. Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể 

10. Môi trường 

11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan 

12. An ninh nhà máy 

ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG NHẬN : Đây là bước quan trọng để hoàn thành chứng nhận.  

Các bước thực hiện đào tạo và đánh giá tiêu chuẩn WRAP

Bước 1: Khảo sát hiện trạng nhà máy 

 • Khảo sát hiện trạng nhà máy: Khu vực sản xuất, hệ thống PCCC trên hiện trường, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho chứa khác (hóa chất, rác thải, phụ liệu,..), nhà ăn, nhà vệ sinh, bảo vệ, hệ thống chấm công máy nếu có, phòng y tế, môi trường, rác thải – lập báo cáo chi tiết
 • Khảo sát hiện trạng liên quan đến an ninh, chống khủng bố - lập báo cáo chi tiết
 • Khảo sát chi tiết tài liệu, hồ sơ các bộ phận: Nhân sự, Kế toán, mua hàng và quản lý nhà cung cấp, bán hàng và XNK, PCCC, An toàn và quản lý máy móc thiết bị, công đoàn, hồ sơ môi trường, hồ sơ xây dựng nhà xưởng,…lập checklist hồ sơ tài liệu chi tiết
 • Hướng dẫn chuẩn bị nhân sự và thành lập các Ban chuyên trách:
  • Ban Trách nhiệm xã hội 
  • Ban An toàn sức khỏe
  • Đội An toàn vệ sinh viên
  • Đội PCCC
 • Hướng dẫn đăng ký thành viên và nộp lệ phí đánh giá.

Bước 2: Đào tạo nhận thức và diễn giải WRAP 

Khách hàng được trang bị khóa đào tạo nhận thức cho toàn bộ cán bộ, nhân viên phụ trách WRAP nhằm có được các kiến thức và kỹ năng phù hợp để áp dụng và cải tiến hệ thống trách nhiệm xã hội trong nhà máy 

- Nhân viên hiểu biết tất cả các yêu cầu của  WRAP yêu cầu của Luật định, Chế định Việt Nam 

- Nhân viên có kỹ năng thiết lập các tài liệu, hồ sơ, cập nhật theo luật định và chế định của Việt Nam 

- Nhân viên có thể cải tiến hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn về TRách nhiệm xã hội khác như  BSCI, SA8000, SEDEX SMETA,....

Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu, chính sách + Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ + Rà soát hồ sơ, hiện trường

- Hướng dẫn nhân viên xây dựng hệ thống tài liệu, biểu mẫu và Các chính sách theo  WRAP

- Giới thiệu bộ tài liệu mẫu và các chính sách mẫu, qua đó, Nhân viên thực hiện có thể nhanh chóng hoàn thành bộ tài liệu - phù hợp ngay với yêu cầu của WRAP và các tiêu chuẩn khác BSCI, SEDEX SMETA, SA8000, Wrap,....

- Dựa trên bộ checklist WRAP mà Phương Nam cert xây dựng qua nhiều năm kinh nghiệm, giảm thiếu kinh phí trong quá trình xây dựng, nhanh gọn, dễ hiểu, Chuyên gia sẽ hướng dẫn cụ thể từng tài liệu, từng hồ sơ để Khách hàng có thể hoàn thiện sớm trong thời gian ngắn nhất. 

- Sau khi khách hàng đã áp dụng hồ sơ, Chuyên gia của chúng tôi sẽ đến rà soát tại hiện trường, rà soát lại tài liệu và đưa ra các báo cáo + trao đổi với Lãnh đạo cấp cao về hiện trạng hồ sơ nhằm giải quyết ngay các khó khăn, các vướng mắc còn chưa làm được. Và qua đó, Chúng tôi sẽ kiểm soát tốt tiến độ thực hiện WRAP như đã cam kết với Khách hàng. 

-Quá trình rà soát hiện trạng và hồ sơ WRAP được tiến hành lặp lại nhiều lần cho đến khi hoàn thiện toàn bộ bộ hồ sơ sẵn sàng cho đánh giá.

Bước 4: Đào tạo công nhân và đánh giá thử 

- Theo yêu cầu của WRAP thì việc nhận thức của công nhân về các chính sách, quy trình khiếu nại, nội quy, quy chế ...của Doanh nghiệp, nhà máy đưa ra cần được truyền đạt và sự thấu hiểu của toàn bộ Công nhân viên. Vì thế, Phương Nam cert sẽ hướng dẫn cho Nhà máy đào tạo công nhân, đánh giá kết quả thông qua phỏng vấn lấy mẫu ngẫu nhiên và các hành động đào tạo lại nhằm tuyên truyền cho công nhân hiểu biết các kiến thức và tạo động lực cho họ an tâm, có cảm hứng phát triển cùng doanh nghiệp phát triển đi lên. Việc đào tạo công nhân cần có cách thức và bài giảng đầy đủ, Phương nam cert có bộ keytool đào tạo cho công nhân hiệu quả, các biểu mẫu hướng dẫn phỏng vấn công nhân theo yêu cầu WRAP được giới thiệu cho Khách hàng, điều này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức của Người đào tạo.

- Phương Nam Cert tiến hành rà soát hiện trạng. hồ sơ nội bộ, phỏng vấn công nhân ngẫu nhiên và đưa ra báo cáo đánh giá nội bộ WRAP. Lúc này, Doanh nghiệp sẽ biết được mình đã sẵn sàng đánh giá hay chưa?

Bước 5: Đánh giá WRAP và Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá

- Để tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội, Doanh nghiệp cần thực hiện Tự đánh giá (bản self assessment) của WRAP trước khi đánh giá chính thức

- Tiến hành đánh giá chứng nhận WRAP chính thức : Việc đánh giá WRAP (do bên thứ 3 - là đối tác liên kết của Phương Nam cert) đánh giá và ghi nhận theo thời điểm nên chỉ rà soát hiện trạng, hồ sơ trong thời gian 03 tháng về trước đã được cải tiến từ hoạt động của doanh nghiệp 12 tháng về trước và kết luận đánh giá tại thời điểm đánh giá : xem hiện trạng, hồ sơ, con người, an ninh và chống khủng bố của Nhà máy đã phù hợp với các yêu cầu của  WRAP và đưa ra báo cáo đánh giá 

- Sự khác biệt của tiêu chuẩn WRAP là sự phối hợp của 2 tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội và An ninh nhà máy nên việc tuân thủ về công, lương được chứng minh là đã tuân thủ tại thời điểm đánh giá, các tiêu chí an ninh cũng đánh giá tại thời điểm có thỏa mãn hay không. 

Có 3 loại chứng nhận WRAP

Giấy chứng nhận "Hạng Bạch kim”
Trao cho một cơ sở đã chứng minh sự tuân thủ đầy đủ với tất cả các nguyên tắc WRAP trong ba năm liên tiếp và đã thành công "thông qua" từng cuộc đánh giá không có biện pháp khắc phục. Các cơ sở có đủ các tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hai năm. Các cơ sở sẽ được đánh giá không báo trước trong quá trình cấp giấy chứng nhận hai (2) năm. Cơ sở phải duy trì giấy chứng nhận liên tục đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận "Bạch kim".
Giấy chứng nhận "Hạng Vàng"
Giấy chứng nhận một (1) năm được trao cho một cơ sở đã chứng minh sự tuân thủ đầy đủ với tất cả các nguyên tắc WRAP trong quá trình đánh giá đầu tiên, hoặc đánh giá tiếp theo. Giấy chứng nhận một năm bắt đầu từ ngày cấp giấy chứng nhận, không phải từ ngày đánh giá. (Chứng nhận "Vàng" tương đương với giấy chứng nhận phù hợp hiện tại của WRAP.)
Giấy chứng nhận"Hạng Bạc"
Giấy chứng nhận sáu (6) tháng sẽ được cấp cho các cơ sở chứng minh sự tuân thủ đáng kể với các nguyên tắc WRAP, nhưng có không phù hợp nhỏ trong các chính sách, thủ tục hoặc đào tạo cần phải được giải quyết. Các cơ sở có thể không có bất kỳ không phù hợp "cờ đỏ" chẳng hạn như lao động trẻ em, sức khỏe nghiêm trọng và an toàn hoặc các vấn đề môi trường, lao động nhà tù, lao động cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện, hoặc quấy rối hoặc lạm dụng nhân viên. Các cơ sở phải chứng minh rằng các nhân viên được trả mức lương tối thiểu theo quy phạm pháp luật, và bất kỳ yêu cầu bồi thường làm thêm giờ.
Các cơ sở hội đủ điều kiện phải yêu cầu chứng nhận sáu tháng từ văn phòng WRAP, bằng văn bản, theo kết luận của đánh giá chính thức đầu tiên của họ. Giấy chứng nhận sáu tháng sẽ không được tự động ban hành.

- Trong quá trình đánh giá có các hoạt động : Xem xét hiên trường về HSE (an toàn, sức khỏe, môi trường), truyền đạt Chính sách, truyền đạt CoC; Xem xét hồ sơ và Phỏng vấn công nhân. Việc đánh giá xong, Nhà máy chưa biết được kết quả, Nhà máy biết được các điểm không phù hợp và có xác nhận các điểm này giữa 2 bên vào cuộc họp kết thúc. 

- Sau quá trình đánh giá, Phương Nam cert sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp khắc phục các điểm không phù hợp để hoàn thiện yêu cầu của Khách hàng. Yêu cầu của việc cấp chứng nhận là Nhà máy phải gửi toàn bộ khắc phục được nêu trong báo cáo đánh giá thì mới được cấp chứng nhận. 

Các Doanh nghiệp mà Chúng tôi đã triển khai tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội  

Nhóm May mặc :

Công Ty TNHH Haskan Vi Na

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trần Lê Gia

Công Ty TNHH Sunluxe

Công Ty TNHH Quanon

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Sweneo Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Xing Feng

Công Ty TNHH May Mặc Dony

Công Ty TNHH Fannwood

Công Ty TNHH Wan I Leather

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn S.H.F

Nhóm Chế biến Gỗ :

Công ty Đồ gỗ Triệu Phú Lộc

Công Ty TNHH Kim Phong

Công Ty TNHH Eista

Công Ty Cổ Phần Response

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Meubles Demeyere Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành

Công ty Gỗ Phượng Nguyên

Tập đoàn FRAMA Việt Nam

 

 

Nhóm Thực phẩm – Thủy sản

Công Ty Đại Thành Seafoods

Công Ty TNHH Toàn Thắng

Công Ty Cổ Phần FoodTech

Công Ty Cp XNK Hoàng Hà Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hoa Nhài

Công Ty TNHH MTV Trung Sơn Long An

Công Ty TNHH MTV Trung Sơn Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

Nhóm Gia công cơ khí – Điện tử

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chin Well Fasteners (Việt Nam)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tâm Factory

Công Ty TNHH HCSP

Công Ty TNHH Cơ Khí Mian Lan

Công Ty Year 2000

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Tiến Sumiden Việt Nam

Công ty Minh Dat Precision Mold Corporation (MIDA)

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Con Người (People Link)

Nhà Máy Macfix Tools Viet Nam  

 Lý do chọn chúng tôi

 • Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đã hướng dẫn nhiều nhà máy
 • Chúng tôi có mối quan hệ với các đối tác, hỗ trợ nhà máy hoàn thành nhanh các yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Làm việc bài bản, giảng giải dễ hiểu, dễ làm, các tài liệu có mẫu sẵn, chỉ áp dụng theo thực tế tại nhà máy
 • Thời gian làm việc linh động, kế hoạch làm việc rõ ràng, tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp
 • Chúng tôi cam kết với tinh thần trách nhiêm, chia sẻ kiến thức, tận tâm với nghề.
 • Chúng tôi cam kết giảm giá 20% cho Doanh nghiệp làm tiêu chuẩn đầu tiên với chúng tôi. 

Khi Quý vị cần hỗ trợ, hay liên lạc ngay với Chúng tôi

Công ty Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam (Phương Nam Cert) 

Địa chỉ : 87/9, Đường TA13, KP3, Phường Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT/ZL: 0849 168 789   

Email: sales@phuongnamcert.com