Chứng nhận hệ thống

Đào tạo Chứng nhận QC080000

Đào tạo Chứng nhận QC080000

Đào tạo chứng nhận tiêu chuẩn QC080000 đáp ứng yêu cầu của khách hàng về các hóa chất độc hại, nhanh chóng, uy tín và tận tâm, DT 0849168789.

Đào tạo-chứng nhận BRC

Đào tạo-chứng nhận BRC

BRC là tiêu chuẩn dành cho nhiều ngành nghề, trong đó BRC food dành cho khối ngành chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm; BRC IoP dành cho các ngành nghề sản xuất bao bì, bao gói. 

Đào tạo-chứng nhận FSSC22000

Đào tạo-chứng nhận FSSC22000

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)  là tiêu chuẩn tương đương GFSI và phù hợp với tất cả các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đánh giá dựa trên các yêu cầu của ISO2200, PRP và các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000.

Chứng nhận HACCP

Chứng nhận HACCP

HACCP là nền tảng của an toàn thực phẩm, chứng nhận đảm bảo sản phẩm thực phẩm/thức ăn chăn nuôi được sản xuất ra an toàn thực phẩm.

Đào tạo-Chứng nhận ISO22000:2018

Đào tạo-Chứng nhận ISO22000:2018

ISO 22000 là tiêu chuẩn kiểm soát về an toàn thực phẩm dành cho các nhà máy chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. 

Đào tạo-Chứng nhận ISO9001:2015

Đào tạo-Chứng nhận ISO9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 được đánh giá chứng nhận toàn diện mọi loại hình doanh nghiệp, cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng, nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng/dịch vụ đang cung cấp.

Đào tạo-Chứng nhận ISO45001:2018

Đào tạo-Chứng nhận ISO45001:2018

Tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 được ra đời nhằm bảo vệ đội ngũ nhân viên, môi trường làm việc được an toàn, cũng như bảo vệ được uy tín, lành mạnh của một tổ chức.

 
Đào tạo-Chứng Nhận ISO14001:2015

Đào tạo-Chứng Nhận ISO14001:2015

ISO 14001 là bộ ISO mang lại tính tuân thủ các yêu cầu luật pháp của nước sở tại, hỗ trợ doanh nghiệp về nhận diện các khía cạnh sản xuất, kinh doanh có tác động lớn đến môi trường và đưa ra các ứng phó khi tình huống khẩn cấp về môi trường xảy ra.