Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân cho mục đích tư vấn, chứng nhận, đào tạo

 • Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau do Khách hàng cung cấp nhằm tư vấn các tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống cho các dịch vu do công ty chúng tôi cung cấp
 • Thông tin thu thập qua web, mail, điện thoại, zalo,...
 • Các thông tin bao gồm: tên, điện thoại, email, địa chỉ công ty,...
 • Cookies và Browser được hệ thống tự động ghi nhận nhằm hỗ trợ bảo mật thông tin cũng như hệ thống web

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của Quý khác cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của Quý khách.
 • Quá trình thu thập thông tin sử dụng cho các dịch vụ mà Công ty chứng tôi đang triển khai, tư vấn dịch vụ, chứng nhận....
 • Các thông tin khuyên mãi được gửi cho khách hàng khi có sự đồng ý của khách hàng theo thông tin Quy khách đã cung cấp.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thời gian lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật hoặc cho đến khi thông tin đó không còn đáp ứng với mục đích và phạm vi sử dụng của Chính sách này.

Nhân sự tiếp nhận thông tin

 • Công ty Cổ phần Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam
 • Địa chỉ : 87/9, đường TA13, KP3, Phường Thới An, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • ĐT: 0915 79 86 52
 • Email: ceo@phuongnamcert.com

Cơ chế khiếu nại Khách hàng về tiết lộ thông tin

 • Liên hệ: Công ty Cổ phần Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam
 • Địa chỉ : 87/9, đường TA13, KP3, Phường Thới An, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • ĐT: 0915 79 86 52
 • Email: ceo@phuongnamcert.com

Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin, Nhân viên của chúng tôi sẽ có trách nhiệm tìm hiều nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết, trả lời cho khách hàng.