» Dịch vụ » » Tư vấn ECOVADIS

Tư vấn ECOVADIS

ECOVADIS là tiêu chuẩn đánh giá nhà máy online dựa trên các bằng chứng mà nhà máy upload lên hệ thống ECOVADIS

ECOVADIS là tiêu chuẩn đánh giá online do các dữ liệu mà khách hàng đăng ký trên mạng của Ecovdis (https://idp.ecovadis-survey.com/) và đánh giá được thực hiện 1 năm. Nhà máy xây dựng tiêu chuẩn ECOVADIS tuân thủ 7 nguyên tắc và 21 tiêu chí của ECOVADIS 

Bản đánh giá tập trung vào 21 vấn đề được chia thành 4 lĩnh vực chính. Trong đó, 21 vấn đề hay tiêu chí này dựa vào các tiêu chuẩn CSR quốc tế như Global Compact Principles, the International Labour Organization (ILO) conventions (tạm dịch: Quy ước của tổ chức Lao động quốc tế), tiêu chuẩn của Global Reporting Initiative (GRI), tiêu chuẩn ISO 26000, và bộ quy tắc CERES.

 Các lĩnh vực chính 

1- Lĩnh vực Lao động, An toàn sức khỏe 

2- Lĩnh vực Môi trường 

3- Lĩnh vực đạo đức kinh doanh 

4- Lĩnh vực kiểm soát chuỗi cung ứng (Mua hàng) 

Trong quá trình đánh giá tập chung vào 3 phần chính 

1- Trọng số 25%:  là các chính sách 

2- Trọng số 35 %:  là các báo cáo KPI, báo cáo năm, hai năm...

3- Trọng số 40%: Hành động khắc phục các rủi ro, cáo cáo các hành động khắc phục

Xếp hạng năm từ 1/1/2024 như sau 

- Hạng Platinum: 80 điểm trở lên 

- Hạng Gold: 72 trở lên đến 79 điểm 

- Hạng Silver: 64 đến 71 điểm 

- Hạng Bronze: 56 đến 63 điểm 

Không có lĩnh vực nào dưới 30 điểm. 

Phương Nam Cert cung cấp dịch vụ xây dựng tài liệu cho nhiều doanh nghiệp lớn và có kinh nghiệm xây dựng hệ thống phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết hỗ trợ biên soạn các tài liệu, lập các báo cáo phù hợp với các nguyên tắc của ECOVADIS đưa ra. 

Lý do chọn chúng tôi

  • Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đã hướng dẫn nhiều nhà máy
  • Chúng tôi có mối quan hệ với các đối tác, hỗ trợ nhà máy hoàn thành nhanh các yêu cầu của tiêu chuẩn
  • Làm việc bài bản, giảng giải dễ hiểu, dễ làm, các tài liệu có mẫu sẵn, chỉ áp dụng theo thực tế tại nhà máy
  • Thời gian làm việc linh động, kế hoạch làm việc rõ ràng, tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp
  • Chúng tôi cam kết với tinh thần trách nhiêm, chia sẻ kiến thức, tận tâm với nghề.

Khi Quý vị cần hỗ trợ, hay liên lạc ngay với Chúng tôi

Công ty Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam (Phương Nam Cert) 

Địa chỉ : 87/9, Đường TA13, KP3, Phường Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT/ZL: 0849 168 789 

Email: sales@phuongnamcert.com