» Dịch vụ » » Đánh giá AMFORI BSCI

Đánh giá AMFORI BSCI

Amfori-BSCI là tiêu chuẩn toàn cầu về trách nhiệm xã hội do FTA sáng lập ra, vì thế các tổ chức muốn bán hàng vào các nước thuộc hiệp hội FTA phải tuân thủ tiêu chuẩn này 

Amfori - BSCI là bộ quy tắc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, bao gồm 11 nguyên tắc và 13 lĩnh vực phải thực hiện. Sau khi đánh giá, Nhà máy được phân hạng theo A,B,C,D, E. Các thứ hạng A,B: có giá trị 2 năm, hạng C có giá trị 1 năm và Hạng D có giá trị 6 tháng đến 1 năm, Hạng E là không đạt yêu cầu. Như vậy, việc có cung cấp được đơn hàng cho khách hàng hay không thì Nhà máy phải đạt được hạng C trở lên. 

Với 13 lĩnh vực thực hiện bao gồm 

PA1. Social Management System and Cascade Effect (Hệ Thống Quản Lý Xã Hội và Tác Động Phân Tầng)

PA2. Workers Involvement and Protection (Sự Tham Gia và Bảo Vệ Người Lao Động)

PA3. The Rights of Freedom of Association and Collective Bargaining : Quyền Tự Do Lập Hội và Thương Lượng Tập Thể

PA4. No Discrimination - Không phân biệt đối xử

PA5. Fair Remuneration - Trả Thù Lao Công Bằng

PA6. Decent Working Hours - Giờ Làm Việc Đáp Ứng Yêu Cầu

PA7. Occupational Health and Safety - An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp

PA8. No Child Labour - Không Sử Dụng Lao Động Trẻ Em

PA9. Special Protection for Young Workers-Bảo Vệ Đặc Biệt đối với Lao Động Trẻ Tuổi

PA10. No Precarious Employment - Không Tuyển Dụng Tạm Thời

PA11. No Bonded Labour - Không Lao Động Lệ Thuộc

PA12. Protection of the Environment - Bảo Vệ Môi Trường

PA13. Ethical Business Behaviour - Hành Vi Kinh Doanh Có Đạo Đức

Hiện nay, Doanh nghiệp thường hay bị lỗi nhưng điều khoản về trả lương, giờ công tăng ca quá mức và các vấn đề về HSE chưa tuân thủ đầy đủ tại hiện trường sản xuất. Phương Nam Cert cung cấp dịch vụ khảo sát hiện trường, ra báo cáo về hiện trường đầy đủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn, tư vấn đầy đủ về công lương, có sẵn các hệ thống chính sách và quy trình đầy đủ, có sẵn các hồ sơ mẫu theo yêu cầu của luật Việt nam và Yêu cầu của Amfori-BSCI.

Danh giá BSCI

Các bước thực hiện đào tạo và đánh giá tiêu chuẩn Amfori-BSCI 

Bước 1: Khảo sát hiện trạng nhà máy 

 • Khảo sát hiện trạng nhà máy: Khu vực sản xuất, hệ thống PCCC trên hiện trường, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho chứa khác (hóa chất, rác thải, phụ liệu,..), nhà ăn, nhà vệ sinh, bảo vệ, hệ thống chấm công máy nếu có, phòng y tế,…
 • Khảo sát chi tiết tài liệu, hồ sơ các bộ phận: Nhân sự, Kế toán, mua hàng và quản lý nhà cung cấp, bán hàng và XNK, PCCC, An toàn và quản lý máy móc thiết bị, công đoàn, hồ sơ môi trường, hồ sơ xây dựng nhà xưởng,…
 • Hướng dẫn chuẩn bị nhân sự và thành lập các Ban chuyên trách:
  • Ban BSCI
  • Ban An toàn sức khỏe
  • Đội An toàn vệ sinh viên
  • Đội PCCC
  • Hội đồng Bảo hộ lao động
 • Hướng dẫn đăng ký đánh giá amfori-BSCI : Khi đánh giá BSCI thì cần có Khách hàng giới thiệu đánh giá BSCI bằng cách thiết lập tài khoản và yêu cầu đánh giá tại platform của Amfori. 

Bước 2: Đào tạo nhận thức và diễn giải BSCI (theo 13 lĩnh vực bên trên) 

Khách hàng được trang bị khóa đào tạo nhận thức cho toàn bộ cán bộ, nhân viên phụ trách BSCI nhằm có được các kiến thức và kỹ năng phù hợp để áp dụng và cải tiến hệ thống trách nhiệm xã hội trong nhà máy 

- Nhân viên hiểu biết tất cả các yêu cầu của BSCI, yêu cầu của Luật định, Chế định Việt Nam 

- Nhân viên có kỹ năng thiết lập các tài liệu, hồ sơ, cập nhật theo luật định và chế định của Việt Nam 

- Nhân viên có thể cải tiến hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn về TRách nhiệm xã hội khác như Sedex smeta, SA8000, Wrap,....

- Nhân viên được cấp chứng nhận đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn AMFORI-BSCI do Phương Nam Cert cấp.

danh-gia-BSCI

Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu, chính sách + Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ + Rà soát hồ sơ, hiện trường

- Hướng dẫn nhân viên xây dựng hệ thống tài liệu, biểu mẫu và Các chính sách theo BSCI 

- Giới thiệu bộ tài liệu mẫu và các chính sách mẫu, qua đó, Nhân viên thực hiện có thể nhanh chóng hoàn thành bộ tài liệu - phù hợp ngay với yêu cầu của BSCI và các tiêu chuẩn khác Sedex smeta, SA8000, Wrap,....

- Dựa trên bộ checklist BSCI mà Phương Nam cert xây dựng qua nhiều năm kinh nghiệm, giảm thiếu kinh phí trong quá trình xây dựng, nhanh gọn, dễ hiểu, Chuyên gia sẽ hướng dẫn cụ thể từng tài liệu, từng hồ sơ để Khách hàng có thể hoàn thiện sớm trong thời gian ngắn nhất. 

- Sau khi khách hàng đã áp dụng hồ sơ, Chuyên gia của chúng tôi sẽ đến rà soát tại hiện trường, rà soát lại tài liệu và đưa ra các báo cáo + trao đổi với Lãnh đạo cấp cao về hiện trạng hồ sơ nhằm giải quyết ngay các khó khăn, các vướng mắc còn chưa làm được. Và qua đó, Chúng tôi sẽ kiểm soát tốt tiến độ thực hiện BSCI như đã cam kết với Khách hàng. 

-Quá trình rà soát hiện trạng và hồ sơ BSCI được tiến hành lặp lại nhiều lần cho đến khi hoàn thiện toàn bộ bộ hồ sơ sẵn sàng cho đánh giá.

Bước 4: Đào tạo công nhân và đánh giá thử 

- Theo yêu cầu của BSCI thì việc nhận thức của công nhân về các chính sách, quy trình khiếu nại, nội quy, quy chế ...của Doanh nghiệp, nhà máy đưa ra cần được truyền đạt và sự thấu hiểu của toàn bộ Công nhân viên. Vì thế, Phương Nam cert sẽ hướng dẫn cho Nhà máy đào tạo công nhân, đánh giá kết quả thông qua phỏng vấn lấy mẫu ngẫu nhiên và các hành động đào tạo lại nhằm tuyên truyền cho công nhân hiểu biết các kiến thức và tạo động lực cho họ an tâm, có cảm hứng phát triển cùng doanh nghiệp phát triển đi lên. Việc đào tạo công nhân cần có cách thức và bài giảng đầy đủ, Phương nam cert có bộ keytool đào tạo cho công nhân hiệu quả, các biểu mẫu hướng dẫn phỏng vấn công nhân theo yêu cầu BSCI được giới thiệu cho Khách hàng, điều này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức của Người đào tạo.

- Phương Nam Cert tiến hành rà soát hiện trạng. hồ sơ nội bộ, phỏng vấn công nhân ngẫu nhiên và đưa ra báo cáo đánh giá nội bộ BSCI. Lúc này, Doanh nghiệp sẽ biết được mình đã sẵn sàng đánh giá hay chưa?

Bước 5: Đánh giá BSCI và Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá

- Để tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội, Doanh nghiệp cần thực hiện Tự đánh giá (bản self) assessment) của Amfori trước khi đánh giá chính thức

- Tiến hành đánh giá chính thức : Việc đánh giá BSCI là đánh giá và ghi nhận theo thời điểm nên chỉ rà soát hiện trạng, hồ sơ trong thời gian 12 tháng về trước và kết luận đánh giá tại thời điểm đánh giá : xem hiện trạng, hồ sơ, con người của Nhà máy đã phù hợp với các yêu cầu của Amfori-BSCI và đưa ra báo cáo đánh giá 

- Trong quá trình đánh giá có các hoạt động : Xem xét hiên trường về HSE (an toàn, sức khỏe, môi trường), truyền đạt Bộ Poster BSCI, truyền đạt CoC; Xem xét hồ sơ và Phỏng vấn công nhân. Việc đánh giá xong, Nhà máy chưa biết được kết quả đánh giá, Nhà máy biết được các điểm không phù hợp và có xác nhận các điểm này giữa 2 bên vào cuộc họp kết thúc. 

- Sau quá trình đánh giá, Phương nam cert sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp khắc phục các điểm không phù hợp để hoàn thiện yêu cầu của Khách hàng. 

BSCI-la-gi

Các Doanh nghiệp mà Chúng tôi đã triển khai 

 

Nhóm May mặc :

Công Ty TNHH Haskan Vi Na

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trần Lê Gia

Công Ty TNHH Sunluxe

Công Ty TNHH Quanon

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Sweneo Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Xing Feng

Công Ty TNHH May Mặc Dony

Công Ty TNHH Fannwood

Công Ty TNHH Wan I Leather

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn S.H.F

Nhóm Chế biến Gỗ :

Công ty Đồ gỗ Triệu Phú Lộc

Công Ty TNHH Kim Phong

Công Ty TNHH Eista

Công Ty Cổ Phần Response

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Meubles Demeyere Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành

Công ty Gỗ Phượng Nguyên

Tập đoàn FRAMA Việt Nam

 

Nhóm Thực phẩm – Thủy sản

Công Ty Đại Thành Seafoods

Công Ty TNHH Toàn Thắng

Công Ty Cổ Phần FoodTech

Công Ty Cp XNK Hoàng Hà Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hoa Nhài

Công Ty TNHH MTV Trung Sơn Long An

Công Ty TNHH MTV Trung Sơn Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

Nhóm Gia công cơ khí – Điện tử

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chin Well Fasteners (Việt Nam)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tâm Factory

Công Ty TNHH HCSP

Công Ty TNHH Cơ Khí Mian Lan

Công Ty Year 2000

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Tiến Sumiden Việt Nam

Công ty Minh Dat Precision Mold Corporation (MIDA)

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Con Người (People Link)

Nhà Máy Macfix Tools Viet Nam  

Lý do chọn chúng tôi

 • Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đã hướng dẫn nhiều nhà máy
 • Chúng tôi có mối quan hệ với các đối tác, hỗ trợ nhà máy hoàn thành nhanh các yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Làm việc bài bản, giảng giải dễ hiểu, dễ làm, các tài liệu có mẫu sẵn, chỉ áp dụng theo thực tế tại nhà máy
 • Thời gian làm việc linh động, kế hoạch làm việc rõ ràng, tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp
 • Chúng tôi cam kết với tinh thần trách nhiêm, chia sẻ kiến thức, tận tâm với nghề.
 • Chúng tôi cam kết giảm giá 20% cho Doanh nghiệp làm tiêu chuẩn đầu tiên với chúng tôi. 

Khi Quý vị cần hỗ trợ, hay liên lạc ngay với Chúng tôi

Công ty Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam (Phương Nam Cert) 

Địa chỉ : 87/9, Đường TA13, KP3, Phường Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT/ZL: 0849 168 789 

Email: sales@phuongnamcert.com