» Dịch vụ » » Chứng nhận HACCP

Chứng nhận HACCP

HACCP là nền tảng của an toàn thực phẩm, chứng nhận đảm bảo sản phẩm thực phẩm/thức ăn chăn nuôi được sản xuất ra an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn nguyên tắc chung này là nền móng vững chắc cho việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cần được sử dụng tiêu chuẩn nguyên tắc chung này cùng với từng qui phạm riêng về thực hành vệ sinh, một cách thích hợp và kết hợp với các hướng dẫn về chỉ tiêu sinh vật. Tiêu chuẩn này hướng dẫn toàn bộ chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối cùng và chỉ ra cách kiểm tra theo từng giai đoạn của chu trình chế biến thực phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra khuyến cáo về những cách giải quyết cơ bản, dựa trên HACCP. Để tăng cường vấn đề an toàn thực phẩm.

Các cách kiểm soát được mô tả trong tiêu chuẩn nguyên tắc chung này đã được quốc tế chấp nhận là cần thiết để đảm bảo tính an toàn và tính phù hợp của thực phẩm cho tiêu dùng. Những người sản xuất riêng lẻ ban đầu, các nhà sản xuất, người chế biến, người làm dịch vụ thực phẩm và người bán lẻ cũng như cho người tiêu thụ có thể áp dụng tiêu chuẩn này. 

Các bước thực hiện HACCP 

Bước 1: Chuẩn bị và khảo sát

Bước 2: Tư vấn xây dựng hệ thống

Bước 3: hướng dẫn áp dụng HACCP

Bước 4: Thẩm tra HACCP và hướng dẫn chuẩn bị đánh giá chứng nhận

Bước 5: Hỗ trợ trong quá trình đánh giá

Bước 6: Hỗ trợ sau đánh giá

Lý do chọn chúng tôi

  • Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đã hướng dẫn nhiều nhà máy
  • Chúng tôi có mối quan hệ với các đối tác, hỗ trợ nhà máy hoàn thành nhanh các yêu cầu của tiêu chuẩn
  • Làm việc bài bản, giảng giải dễ hiểu, dễ làm, các tài liệu có mẫu sẵn, chỉ áp dụng theo thực tế tại nhà máy
  • Thời gian làm việc linh động, kế hoạch làm việc rõ ràng, tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp
  • Chúng tôi cam kết với tinh thần trách nhiêm, chia sẻ kiến thức, tận tâm với nghề.

Khi Quý vị cần hỗ trợ, hay liên lạc ngay với Chúng tôi

Công ty Đào tạo, Huấn luyện và Chứng nhận Phương Nam (Phương Nam Cert) 

Địa chỉ : 87/9, Đường TA13, KP3, Phường Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT/ZL: 0849 168 789 

Email: sales@phuongnamcert.com